Bio

Min kunstneriske praksis og mitt liv går i en loop. Som et evighets symbol som verken har start eller slutt. Det er et liv med en evig kamp om å få en kropp som passer inn i samfunnets normer, dette vises i mine arbeider og mitt virke.


Arbeidene mine er hovedsakelig tre-dimensjonale, og de varierer i størrelse fra håndholdte objekter til større skulpturer, materialene varierer fra edle metaller som bronse og sølv, til glava, smør og sjokolade.

Gjennom foto utforsker jeg de sosiale normene i samtiden.


Repetitivt beveger jeg meg mellom kunsten og det private, jeg undersøker samtidig hvordan kroppen har beveget seg i takt med trender i menneskets historie.


Mitt råmateriale er egne levde erfaringer i egen kropp, en erfart historie manifesterer seg i min kunst. Det er og blir et åpent spørsmål om hvordan vi behandler, vurderer og evaluerer kvinnekroppen, både psykisk og fysisk gjennom våre egne narrative opplevelser.

 

 

 

 

My artistic practice and my life go in a loop. As a symbol of eternity that neither has a beginning nor an end. It is a life with an eternal struggle to get a body that fits into society's norms, this is shown in my works and my artistic practice.

 

My works are mainly three-dimensional, and they vary in size from hand-held objects to larger sculptures, the materials vary from precious metals such as bronze and silver, to insulation, butter and chocolate.

Through photography, I explore contemporary social norms.

 

Repetitively I move between my works and the private, I simultaneously examine how the body has moved in step with trends in human history.

 

My raw material is my own lived experiences in my own body, an experienced history manifests itself in my art. It is and remains an open question about how we treat, assess and evaluate the female body, both psychologically and physically through our own narrative experiences.